หมา

เครือข่าย: ซีบีเอสตอน: 13 (ชั่วโมง) ซีซัน: วันที่รายการทีวีหนึ่งรายการ: 25 กันยายน 2550-18 ธันวาคม 2550 สถานะซีรีส์: นักแสดงที่ถูกยกเลิก / สิ้นสุด ได้แก่ Michael Trevino, Nestor Carbonell, Alona Tal, Eddie Matos และ Lina Esco คำอธิบายรายการทีวี: Duques เป็นครอบครัวชาวคิวบา - อเมริกันขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจเหล้ารัมและน้ำตาลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในฟลอริดาตอนใต้ พระสังฆราชปัญโช (Hector